Inventa Kompetanse, Rekruttering & Utvelgelse


Å rekruttere inn de riktige personene til faste stillinger som spesialiststillinger, lederstillinger og til styrerommet er en av de strategisk viktigste beslutninger en virksomhet tar.

Inventa Kompetanse har spisskompetanse innen:

• Rekruttering
• Executive search
• Kvalitetssikring av finalekandidater
• Interimledelse
• Outplacement

Vi har medarbeidere med opp til 20 års erfaring innen rekruttering, i tillegg til at vi også har rådgivere med lang og bred erfaring fra HR-siden i virksomheter. Dette gjør oss i stand til på en unik måte til å ha høy kompetanse i alle faser i en rekrutteringsprosess.


Rådgivning og Rekruttering

Rekruttering Rekrutteringsprosess Inventa Kompetanse

Vi har en faglig akademisk forankring gjennom at vi i samarbeid med Handelshøyskolen BI foreleser på bachelor- og masternivå innen rekruttering, bruk av personlighetstester, valg av metoder og verktøy i rekrutteringsprosesser med mer. For oss i Inventa Kompetanse gjør dette oss i stand til hele tiden å være oppdatert på det siste innen forskning og utvikling innen fagområdet, noe som igjen kommer våre kunder/samarbeidspartnere til gode.

Inventa Kompetanse bruker tester fra cut-e, som er verdensledende innen utvikling og implementering av nettbaserte tester og som var første leverandør på markedet med en komplett testportefølje sertifisert av Det Norske Veritas.

Våre rådgivere har utført rekrutteringsoppdrag for virksomheter innen oljesektoren, handel, bygg- og anleggsentreprenører, finans og handelskjeder for å nevne noen.

VDe fleste av våre rekrutteringsoppdrag har vært utført som executive search og disse har lykkes gjennom vårt brede nettverk og inngående kjennskap til den spesifikke bransje som oppdraget gjelder.

Kvalitetssikring av finalekandidater.
Vi har også i stor grad bidratt med kvalitetssikring i vurderingen av finalekandidater, der virksomheten selv har gjennomført de innledende fasene med kandidatinnhenting, søknadsadministrasjon og gjennomføring av førsteintervjuer. Gjennom kvalitetssikringen hvor kandidatene blant annet gjennomgår et tilpasset testprogram til den bestemte stillingen, ved f eks personlighetstester, verditester og evnetester med påfølgende dybdeintervju, vil man få frem et bredere beslutningsgrunnlag og derigjennom øke sannsynligheten for å velge rett kandidat.


Menneskene

Sven-Ivar Seim

Sven-Ivar Seim
(Partner)

Mobil: +47 482 92 943
Mail: sis@inventafinans.no

Sven-Ivar har lang og bred erfaring med eiendomsutvikling fra ledende landsdekkende entreprenørbedrift, ferdighusleverandør, byggevarekjede og brannsikringsleverandør. Han har innehatt stillinger som salgsansvarlig, prosjektleder, salgssjef, distriktssjef og regionsjef.

Har også lang erfaring fra konsulentfirma med rekruttering/executive search, organisasjonsutvikling, leder- og teamutvikling samt TQM-/Leanprosesser.

Sven-Ivar har sin utdannelse fra Forsvaret og Norges Handelshøyskole og er gjesteforeleser ved Handelshøyskolen BI Bergen i HRM/personalledelse.

Han var med på å etablere Inventa Eiendomsutvikling da dette ville gi en unik mulighet til sammen med våre långivere og investorer til å påvirke utviklingen av nye gode eiendomsprosjekt.

Sven-Ivar stortrives på sjøen og på turer i skog og mark, men aller best liker han seg når temperaturen synker under null og hvor han kan dyrke favorittsportene slalom og langrenn, gjerne ut fra hytten på fjellet.

Tore Kleppe

Tore Kleppe
(Partner)

Mobil: +47 414 50 566
Mail: tkl@inventafinans.no

Tore Kleppe har 19 års erfaring fra bank og finans med vekt på kreditt, finansiell planlegging og risikostyring av portefølje. Han har også mange års erfaring og kompetanse innen eiendomsforvaltning og eiendomsutvikling. De siste årene jobbet han med rekruttering, search & selection og headhunting av ledere og spesialister før han tiltrådde i Inventa Eiendomsforvaltning.

Utdannelse / erfaring: Handelshøyskolen BI, Lindås Eiendomsselskap, Danske Bank, Grieg Investor, Norne Securities, Amesto People.

Bakgrunnen for valg av Inventa var at jeg ønsket å jobbe i et faglig og godt miljø med kompetente og flinke mennesker. Tore Kleppe er utadvendt, omgjengelig og relasjonsskapende. Han er tydelig med evne til å skape motivasjon og entusiasme. I tillegg er han resultatorientert med sterk gjennomføringskraft. Er strategisk, helhetstenkende samt utviklings- og endringsorientert. Mine interesser er friluft, reise og familie. Trives godt å trene sammen med familien i friluft. Reiser og opplever nye steder spesielt Italia, hvor vi har fått mange gode venner som vi besøker hvert år.


Kontakt