Om Oss


Inventa Finans ble startet i 2012 av Daniel Mekki som har bred bakgrunn fra finans og forvaltning gjennom blant annet Storebrand og Optimum.

Mekki så hvordan det gjentok seg at selskapene som tilbød spareproduktene ikke investerte i disse selv, men tjente gode penger på å belaste gebyrer, honorarer og forvaltning, mens investorene satt igjen med liten, ingen eller ofte negativ avkastning. På bakgrunn av dette ønsket man å finne en modell hvor man kunne investere sammen med andre, gjøre forvaltningen billigere, og prosjektet lønnsomt for alle parter.

Filosofien er hvis man investerer sammen, så har man sammenfallende interesser.

I et hav av muligheter, både nasjonalt og internasjonalt, kom man frem til at trygge, lokale eiendomsprosjekter kunne gi en stabil, forutsigbar avkastning over tid, i tillegg til å være en skattemessig gunstig investering.


Daniel Mekki Møte

Eldoradogården

Etter gjennomføringen av en rekke prosjekter i Bergen har vi funnet en attraktiv investeringsmodell for de av oss som ønsker en stabil, forutsigbar og skattemessig gunstig plassering i en urolig verden.

Inventa Finans har en konservativ investeringsprofil. Med det mener vi at vi søker investeringer med lavere risiko enn andre selskaper vi kan sammenligne oss med, men likevel opprettholde god avkastning, altså skape en bedre risikojustert avkastning. «One size fits all» løsninger vil ofte være feil for de fleste. De gamle ideene om å sette alle pengene i fond, bank og aksjer er modne for å bli vurdert på nytt. Ved å tilpasse hver investering i samarbeid med den enkelte relasjon/samarbeidspartner opplever vi å finne riktige løsninger. Denne arbeidsmetodikken har bidratt til at stadig flere ser oss som sin foretrukne finansielle sparringspartner.

Kontakt oss gjerne for å lære mer om hvilke muligheter et samarbeid med oss kan by på.


Investeringer


Inventa Finans har en konservativ investeringsprofil og har majoriteten av investeringene i forskjellige typer eiendom. Vi har variert næringseiendom, kombinasjonsbygg bestående av bolig og næring, og rene utleie eiendommer rettet mot privatmarkedet.

Gjennom mange års erfaring har vi sett at investeringer med høy risiko ofte ikke gir tilsvarende avkastning over tid. Vi ønsker stabilitet over tid, lavere sårbarhet mot svingninger i markeder, og forutsigbarhet.

I utvelgelsen av eiendommer er det viktig å vurdere beliggenhet, teknisk standard, markedet og en rekke andre faktorer. Hvert case går igjennom nøye evaluering før vi eventuelt beslutter ervervelse. Vi kjøper eiendommene sammen med våre investorer, og er dermed i «samme båt» når det gjelder hva som skal skape gevinst og hvordan vi skal forvalte våre verdier.

Hvis du ønsker å se hvilke eiendommer som finnes i porteføljen idag klikk her for å komme til Inventa Eiendom.


Menneskene

Daniel Mekki

Daniel Mekki
(CEO / Daglig Leder)

Mobil: +47 936 37 622
Mail: daniel@inventafinans.no

Daniel har jobbet innen finans og kapitalforvaltning i snart 15 år. Han har erfaring fra blant annet Storebrand og Optimum.
Daniel er grunnleggeren av Inventa Finans og leder det daglige arbeidet i Inventa Finans og har et overordnet ansvar for de andre selskapene i gruppen.

Morten Clementsen

Morten Clementsen
(Administrativ Leder)

Mobil: +47 924 09 764
Mail: morten@inventafinans.no

Morten er siviløkonom fra NHH, med spesialisering innen regnskap og organisasjon. Han har arbeidet i finansbransjen i over 13 år, og har lang erfaring fra rådgivning og kapitalforvaltning. Morten har i tillegg lang ledererfaring fra stillinger som økonomisjef og regnskapssjef i Sunkost og Norgestaxi. Han er ansatt som konsernets administrative leder, med fokus på å sørge for å legge forholdene til rette slik at investorer, konsernet og ansatte når sine mål, ved å sørge for at alle fokuserer i samme retning. Morten er en imøtekommende og trivelig kar, som strekker seg det lille ekstra for å få jobben gjort. På fritiden har han som regel joggeskoene på, alternativt tilbringer han tid på hytten på Voss med venner og familie.

Thomas Kallevik

Thomas Kallevik
(Senior Rådgiver)

Mobil: +47 454 03 181
Mail: tk@inventafinans.no

Thomas har utdanning fra forsvaret, med hovedvekt sikkerhet. Han har erfaring fra blant annet finans. Han har også jobbet i en organisasjon som har bistått mennesker som har tapt penger på investeringer. Med denne bakgrunnen var det viktig for han å jobbe i et selskap som hadde produkter som han kunne stå inne for, og som var positivt annerledes.
På vinterstid tilbringer han mye tid i fjellet på ski. Bachelor i Økonomi, Handelshøyskolen i Bergen.

Frende Steinsnes

Frende Steinsnes
(Rådgiver)

Mobil: +47 404 83 993
Mail: fs@inventafinans.no

Frende har en bakgrunn fra blant annet økonomi og markedsføring. Han studerer markedsføring ved Handelshøyskolen BI Bergen, og har tidligere erfaring som markedsføringskonsulent. Frende så på jobben i Inventa som en unik mulighet til å ta del i et spennende selskap, som med sine produkter skilte seg positivt ut. På fritiden går mye av tid til sport og da spesielt fotball.

Anne Hjortland

Anne Hjortland
(Organisasjonssekretær)

Mobil: +47 926 16 009
Mail: ah@inventafinans.no

Anne har lengre erfaring med regnskap og administrasjons arbeid- og kommer ifra landbruksbransjen. Fritiden brukes aller helst sammen med familie og venner- trivselsfaktoren hennes er høyest når det kan tilbringes tid på hytten i fjellet- hvor dagene fylles med turer til fots og ski på vinteren!


Kontakt