Om Oss


Inventa Finans ble startet i 2012 av Daniel Mekki som har bred bakgrunn fra finans og forvaltning gjennom blant annet Storebrand og Optimum.

Mekki så hvordan det gjentok seg at selskapene som tilbød spareproduktene ikke investerte i disse selv, men tjente gode penger på å belaste gebyrer, honorarer og forvaltning, mens investorene satt igjen med liten, ingen eller ofte negativ avkastning. På bakgrunn av dette ønsket man å finne en modell hvor man kunne investere sammen med andre, gjøre forvaltningen billigere, og prosjektet lønnsomt for alle parter.

Filosofien er hvis man investerer sammen, så har man sammenfallende interesser.

I et hav av muligheter, både nasjonalt og internasjonalt, kom man frem til at trygge, lokale eiendomsprosjekter kunne gi en stabil, forutsigbar avkastning over tid, i tillegg til å være en skattemessig gunstig investering.


Daniel Mekki Møte

Eldoradogården

Etter gjennomføringen av en rekke prosjekter i Bergen har vi funnet en attraktiv investeringsmodell for de av oss som ønsker en stabil, forutsigbar og skattemessig gunstig plassering i en urolig verden.

Inventa Finans har en konservativ investeringsprofil. Med det mener vi at vi søker investeringer med lavere risiko enn andre selskaper vi kan sammenligne oss med, men likevel opprettholde god avkastning, altså skape en bedre risikojustert avkastning. «One size fits all» løsninger vil ofte være feil for de fleste. De gamle ideene om å sette alle pengene i fond, bank og aksjer er modne for å bli vurdert på nytt. Ved å tilpasse hver investering i samarbeid med den enkelte relasjon/samarbeidspartner opplever vi å finne riktige løsninger. Denne arbeidsmetodikken har bidratt til at stadig flere ser oss som sin foretrukne finansielle sparringspartner.

Kontakt oss gjerne for å lære mer om hvilke muligheter et samarbeid med oss kan by på.


Investeringer


Inventa Finans har en konservativ investeringsprofil og har majoriteten av investeringene i forskjellige typer eiendom. Vi har variert næringseiendom, kombinasjonsbygg bestående av bolig og næring, og rene utleie eiendommer rettet mot privatmarkedet.

Gjennom mange års erfaring har vi sett at investeringer med høy risiko ofte ikke gir tilsvarende avkastning over tid. Vi ønsker stabilitet over tid, lavere sårbarhet mot svingninger i markeder, og forutsigbarhet.

I utvelgelsen av eiendommer er det viktig å vurdere beliggenhet, teknisk standard, markedet og en rekke andre faktorer. Hvert case går igjennom nøye evaluering før vi eventuelt beslutter ervervelse. Vi kjøper eiendommene sammen med våre investorer, og er dermed i «samme båt» når det gjelder hva som skal skape gevinst og hvordan vi skal forvalte våre verdier.

Hvis du ønsker å se hvilke eiendommer som finnes i porteføljen idag klikk her for å komme til Inventa Eiendom.


Menneskene

Daniel Mekki

Daniel Mekki
(CEO / Daglig Leder)

Mobil: +47 936 37 622
Mail: daniel@inventafinans.no

Daniel har jobbet innen finans og kapitalforvaltning i snart 15 år. Han har erfaring fra blant annet Storebrand og Optimum.
Daniel er grunnleggeren av Inventa Finans og leder det daglige arbeidet i Inventa Finans og har et overordnet ansvar for de andre selskapene i gruppen. Han er vara i Finanskomiteen og bystyret for Høyre, er basketballentusiast og elsker å reise!

Kristian Bergdal

Kristian Bergdal
(Partner / Senior Rådgiver)

Mobil: +47 416 10 202
Mail: kb@inventafinans.no

Kristian har en bakgrunn fra finans, markedsføring og ledelse i Oslo. Født og oppvokst i Kristiansund. Kom til Bergen og Inventa Finans fordi han ville jobbe med kapitalforvaltning og eiendomsinvesteringer. Kanskje den eneste Kristiansunder som er mer populær enn Ole Gunnar Solskjær. Liker sport. Elsker å reise.

Thomas Kallevik

Thomas Kallevik
(Senior Rådgiver)

Mobil: +47 454 03 181
Mail: tk@inventafinans.no

Thomas har utdanning fra forsvaret, med hovedvekt sikkerhet. Han har erfaring fra blant annet finans. Han har også jobbet i en organisasjon som har bistått mennesker som har tapt penger på investeringer. Med denne bakgrunnen var det viktig for han å jobbe i et selskap som hadde produkter som han kunne stå inne for, og som var positivt annerledes.
På vinterstid tilbringer han mye tid i fjellet på ski. Bachelor i Økonomi, Handelshøyskolen i Bergen.

Raymond Pallesen

Raymond Pallesen
(Rådgiver)

Mobil: +47 408 56 990
Mail: rp@inventafinans.no

Raymond har bred erfaring fra salg, salgstrening, rådgiving og forvaltning og har jobbet innen finans, kapitalforvaltning og eiendomsforvaltning i snart 20 år, blant annet i USA. Han har studert forskjellige ulike fag ved Universitetet i Bergen både fulltid og ved siden av jobb for den enkle gleden av å tilegne seg kunnskap og forståelse om hvordan historie og samfunn, politikk, og økonomi henger sammen, påvirker hverandre og utvikler seg. Raymond samfunnsengasjert, glad i friluftsliv, fiske, foto og har stor interesse for historie. Han er født og oppvokst i Bergen og bor i Fyllingsdalen sammen med sin samboer på 15. året.

Frende Steinsnes

Frende Steinsnes
(Junior Rådgiver)

Mobil: +47 404 83 993
Mail: fs@inventafinans.no

Frende har en bakgrunn fra blant annet økonomi og markedsføring. Han studerer markedsføring ved Handelshøyskolen BI Bergen, og har tidligere erfaring som markedsføringskonsulent. Frende så på jobben i Inventa som en unik mulighet til å ta del i et spennende selskap, som med sine produkter skilte seg positivt ut. På fritiden går mye av tid til sport og da spesielt fotball.

Lise Inde Zsak

Lise Inde Zsak
(Junior Rådgiver)

Mobil: +47 922 19 243
Mail: liz@inventafinans.no

Lise har studert ved Handelshøyskolen BI Bergen, og har variert ledererfaring fra blant annet detaljhandel og restaurantbransjen. Hun er en energisk og positiv kvinne som liker å utfordre seg selv og de rundt seg, og strekker seg langt for å finne riktige løsninger for hver investor. Lise vektlegger særlig at et godt kundeforhold bygger på god kommunikasjon og gjensidig tillit. Lise liker trening, friluftsliv, reiser og gode matopplevelser.

Anne Hjortland

Anne Hjortland
(Organisasjonssekretær)

Mobil: +47 926 16 009
Mail: ah@inventafinans.no

Anne har lengre erfaring med regnskap og administrasjons arbeid- og kommer ifra landbruksbransjen. Fritiden brukes aller helst sammen med familie og venner- trivselsfaktoren hennes er høyest når det kan tilbringes tid på hytten i fjellet- hvor dagene fylles med turer til fots og ski på vinteren!


Kontakt